Home Over ons World War 1 Aanbiedingen Uw verblijf Links Contacteer ons
 

WW I > GESCHIEDENIS

De Eerste Wereldoorlog was een conflict op wereldschaal die zich hoofdzakelijk in Europa afspeelde van 1914 tot 1918. De schaal en de intensiteit van het conflict was nooit eerder gezien. Omtrent 70 miljoen soldaten vochten voor hun vaderland en meer dan 9 miljoen militairen en burgers kwamen om het leven tijdens deze gruwelijke oorlog.
De Westhoek, het westelijk deel van de provincie West-Vlaanderen was het strijdtoneel gedurende de Eerste Wereldoorlog. Na de vele zinloze veldslagen en de talloze verwoestingen herrees de Westhoek uit zijn as. Vandaag wil de Westhoek met het In Flanders Fields Museum in Ieper, de IJzertoren in Diksmuide, de vele militaire begraafplaatsen, oorlogsmonumenten en sites een vredesboodschap uitzenden over de hele wereld.

Alles begon op 28 juni 1914, wanneer Aartshertog Franz Ferdinand en z’n vrouw werden vermoord in Sarajevo door een Bosnisch-Servische student. De moordaanslag zette een serie van snel opeenvolgende gebeurtenissen in beweging, die uiteindelijk escaleerden in een oorlog.
De oorlog ging tussen de Centrale Mogendheden (Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije), onder leiding van het Duitse Keizerrijk en de geallieerden (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Rusland; later werden ook Italië en de Verenigde Staten van Amerika lid).

De oorlog ontwikkelde zich in een wereldoorlog doordat de koloniën in Afrika en Azië ook werden aangevallen. Later volgde het Ottomaanse Rijk het Duitse voorbeeld en voegde zich bij de Centralen, waardoor ook oorlog in Arabië ontstond.
Tegen het eind van 1918 waren 33 landen officieel in oorlog, met een totale bevolking van 1,5 miljard. Dit vertegenwoordigde 80% van de toenmalige wereldbevolking. Wereldwijd bleven 12 landen neutraal, waaronder Nederland.

Op 4 augustus 1914 vielen de Duitse troepen België binnen. Ze vroegen koning Albert I een vrije doortocht door het land om zo de Fransen in de rug aan te vallen en hen als eerste te verslaan. Nadien zou Rusland worden aangepakt. De Koning weigerde en het beruchte Schlieffenplan werd gelanceerd om hun wil af te dwingen met hun militaire macht.
Al vlug viel de stad Luik in Duitse handen. De Britten, die de neutraliteit van België hadden gewaarborgd, kwamen België al vlug te hulp.

De Duitse opmars verliep nu trager dan ze hadden gehoopt, ze hadden geen zo’n sterke Belgische weerstand verwacht
In Leuven werden 2.000 huizen in brand gestoken, samen met de befaamde universiteitsbibliotheek. Een unieke collectie oude boeken zijn voor altijd verloren. Vanaf dat moment, werden de Duitsers bij de Geallieerden gezien als echte barbaren.
Na de val van Antwerpen in Oktober 1914, vormen de IJzer en het kanaal van Ieper de laatste natuurlijke grens tegen de indringers. Koning Albert vroeg z’n soldaten om stand te houden in een ultieme poging het laatste stukje Belgisch grondgebied te vrijwaren van Duitse bezetting.

De Duitsers bereikten de IJzer op 18 oktober 1914 en meteen brak een hevig gevecht los. Belgische en Franse troepen verdedigden hardnekkig Diksmuide. Beschietingen herleidden de stad tot puin. Diksmuide werd pas op 10 november 1914 door de Duitsers veroverd. De Geallieerden slaagden echter in hun opzet: de Duitse opmars viel stil aan de IJzer, hun Schlieffenplan mislukte definitief.

De poppies overleefden het oorlogsgeweld en zijn nu de stille getuigen van de wrede oorlog. Het landschap in de Westhoek draagt het verhaal van de oorlog in zich. De vele militaire begraafplaatsen en gedenktekens tonen aan dat de herinnering aan deze oorlog niet vervaagt. Integendeel, de impact van de Eerste Wereldoorlog blijft zichtbaar in de Westhoek.