Home Over ons World War 1 Aanbiedingen Uw verblijf Links Contacteer ons
 
 

WW I > TYPISCHE BENAMINGEN

Last Post:

Het is oorspronkelijk een trompetsignaal gebruikt in het Britse leger om het einde van de dag aan te kondigen. Tegenwoordig wordt de Last Post vooral gebruikt bij militaire herdenkingen en begrafenissen. Sedert 1928 wordt de Last Post iedere avond om 20 uur gespeeld onder de Menenpoort, als eerbetoon aan de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De enige uitzondering was gedurende de 4 jaar lange bezetting van Ieper door de Duitsers tijdens de tweede Wereldoorlog, dan verhuisde de ceremonie naar Brookwood Cemetery in Engeland.

Casus belli:

Een bekende Latijnse term uit de krijgsgeschiedenis met als betekenis “De oorzaak van de oorlog”. De directe oorzaak van de Eerste Wereldoorlog was de moord op de Oostenrijkse Aartshertog Franz Ferdinand en zijn vrouw.

Loopgraaf

Een soort uitgraving in de grond met versteviging van zandzakjes die soldaten beschermt tegen vijandelijk aanvallen. Hoewel loopgraven vooral bekend zijn vanwege het grootschalige gebruik ervan in de Eerste Wereldoorlog, worden ze al eeuwenlang door soldaten gebruikt.

Mosterdgas = Yperiet:

Dit is een vloeistof die sterk prikkelend werkt als het in contact komt met de huid of wanneer de damp wordt ingeademd. Een hoge dosis kan zelfs blindheid en doofheid veroorzaken. Mosterdgas werd voor het eerst effectief gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog door het Duitse leger tegen Britse soldaten. De naam Yperiet komt van het gebruik door de Duitsers dichtbij de stad Ieper.

John McRae:

Een Canadese dichter, dokter, auteur, kunstenaar en soldaat gedurende de Eerste Wereldoorlog en een legerdokter gedurende de Slag bij Ieper. Hij is vooral bekend voor het schrijven van het bekende oorlogsgedicht “In Flanders Fields”. McCrae is gestorven op 45 jarige leeftijd aan een long-ontsteking en hersenvliesontsteking.

Gemenebest van Naties:

Een intergouvernementele organisatie met 53 onafhankelijke leden met de Britse Koningin Elizabeth II als symbolisch leider. De meeste leden maakten vroeger deel uit van het Britse keizerrijk.

Gemenebest oorlogsgraven commissie:

Een gemeenschappelijke gouvernementele organisatie verantwoordelijk voor het aantekenen en onderhouden van de oorlogsgraven van de leden van de Gemenebest van Naties.

Poppy = Klaproos = papaver:

Bloem die groeit in omgewoelde gronden, omdat de zaden pas kiemen als ze aan licht worden blootgesteld.

De geallieerden van de Eerste Wereldoorlog = Entente:

De landen die in oorlog waren met de Centrale mogendheden gedurende de Eerste Wereldoorlog. De voornaamste geallieerden waren Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Italië en de Verenigde Staten.

Centrale mogendheid:

De landen (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije) die tijdens de Eerste Wereldoorlog in oorlog waren met Entente.